Att sälja

Det kanske enskilt viktigaste när du ska sälja din bostad är att relationen mellan dig och din mäklare fungerar bra. Förtroende är nyckelordet. Vi förtjänar det förtroendet från våra kunder genom kunskap och engagemang, men också genom något annat som är svårare att sätta ord på. Det handlar delvis om passion, men kanske ännu mera om vilja eller lust. Viljan och lusten att anstränga sig lite mer än konkurrenterna för att du ska få bästa möjliga pris för din bostad.

VÄRDERING

Säljprocessen inleds oftast med en värdering. Säljaren brukar ha en tydlig uppfattning om hur mycket bostadsrätten eller huset är värt. Tillsammans med en av våra mäklare prissätter ni objektet på den nivå som både motsvarar säljarens och marknadens, eller den potentiella köparens, förväntningar. Rätt prissättning är en strategi och otaliga faktorer avgör, men en skicklig och kompetent mäklare vet hur man värderar helheten. Ännu viktigare är kanske att säljare och mäklare redan från början enas om ett förväntat slutpris – som såklart helst ska överträffas. Det är den bästa garanten för nöjda kunder och ger dessutom oss ett tydligt mål att jobba emot.

VÄGEN MOT EN LYCKAD AFFÄR

Ju bredare exponering din bostad får, desto större möjlighet att hitta rätt köpare – det vill säga den person som ser högst värde och därmed betalar bästa möjliga pris. Detta lyckas vi med genom att ta fram ett gediget och genomarbetat material som på bästa sätt marknadsför din bostad. Det är en kombination av bilder, layout, budskap och annonsering i såväl trycka som digitala medier. Varje hem är unikt och vi skräddarsyr ett marknadsföringspaket för varje ny kund. Vi vill också understryka att alla delar av försäljningsprocessen är ett samarbete mellan kunden och oss på Ekenstam. Det är tillsammans som vi skapar de bästa förutsättningarna för en lyckad affär.

VISNING

Ju längre framförhållning för att planera in visningarna, desto bättre resultat. Det är nu ditt hem ska visas upp från sin absolut bästa sida och detta kräver förberedelser. Allt det som gör ditt hem unikt och bidrar till ökad livskvalitet för den potentiella köparen ska lyftas fram och synliggöras. Det vanligaste är öppna visningar, men i vissa fall önskar kunden större diskretion och då arrangerar vi privata visningar med utvalda intressenter från Ekenstams gedigna kundregister.

VISNING OCH BUDGIVNING

Efter visningen börjar den fas som många säljare – och köpare – tycker är mest intressant, men kanske också mest nervös. Hur många kom på visningen? Hur många är seriösa intressenter? Har det första budet redan kommit? Frågorna är många och här är det viktigt att kunden och mäklaren håller en tät dialog. I budgivningen ställs också mäklarens förhandlingskapacitet på prov. Det gäller att ha koll på såväl siffror och detaljer som att vara utrustad med välformulerade argument. Det är också vår uppgift att skapa oss en uppfattning om budgivarens ekonomiska möjlighet att förvärva säljarens bostad. Budgivningen sker oftast på sms, men dokumenteras också av mäklaren. Efter varje nytt bud meddelar vi säljaren om det aktuella försäljningspriset. Det är dock viktigt att komma ihåg att bud inte är bindande för varken säljare eller köpare. Till syvende och sist är det säljaren som avgör vem som ska få köpa bostaden och till vilket pris.

KONTRAKTSSKRIVNING

Försäljningen är avslutad när ett skriftligt köpeavtal är undertecknat av både säljare och köpare. Det är vi mäklare som upprättar köpeavtalet där pris, villkor och eventuella överenskommelser dokumenteras. Vid kontraktsskrivningen avtalas också villkoren för handpenningen som är 10 procent av köpeskillingen.

TILLTRÄDESDAGEN

På tillträdesdagen avslutas också försäljningen. Fram till dess är det vi på Ekenstam som ansvarar för kontakten mellan de olika parterna. På tillträdesdagen träffas säljare och köpare, vanligtvis på Ekenstams kontor alternativt på köparens bank. Det enda som nu återstår är att upprätta en likvidavräkning samt att erlägga resterande del av köpeskillingen.